Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00538/23052020/134535 - 8QJC5U0
Дата/Час: 23.05.2020 13:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №545583 / 2020-02-04 / 9 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Атанас Пенев Минков, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: улица Марица 27
Пътува до:
Получател: Атанас Пенев Минков, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: улица Марица 27
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - улица Марица 27
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2034АМ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.96 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.96 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.84 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.84 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³