Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00190/23052020/131153 - A41TIBR
Дата/Час: 23.05.2020 13:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №553869 / 2020-04-21 / 15 / х
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, адрес: КАТЯ ДИМИТРОВА 8, ЕИК: 202233025
Пътува до:
Получател: Николай Костов, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: ул. Първи май44
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Долна Оряховица - ул. Първи май44
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2844АС
Километри: 0
Превозва се от: Борис Михнев
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³