Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10769/00037/23052020/131031 - XS4WO9F
Дата/Час: 23.05.2020 13:11
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛЕСГРИЙН ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: УЛ.МЛАДОСТ 11, ЕИК: 201897302
Пътува до:
Получател: ЛЕСГРИЙН ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: УЛ.МЛАДОСТ 11, ЕИК: 201897302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - База Калипетрово
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1414АН
Номер на ремарке: СС2690ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Енев
Спедитор: Йордан Балканджиев (Б 5753)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 190
Куб.м³ 5.85 м³
Общо: 190 бр. / 5.85 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 33 пр.м³
Куб.м³ 19.8 м³
Общо: 2 бр. / 33 пр.м³ / 19.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 193 бр. / 44 пр.м³ / 32.25 м³