Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00275/23052020/131640 - WT11YWW
Дата/Час: 23.05.2020 12:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542875 / 2020-01-22 / 163 / а
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5636АХ
Километри: 0
Превозва се от: Борислав Матев
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³