Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 5694/00134/23052020/122309 - CTQPFVX
Дата/Час: 23.05.2020 12:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555519 / 2020-05-05 / 303 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Базата на ЛЕС ГРУП ООД гр. Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2565ВК
Номер на ремарке: РР0493ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Расим Ефраим
Спедитор: Асан Хойров (Б 2438)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 58 пр.м³
Куб.м³ 29 м³
Общо: 1 бр. / 58 пр.м³ / 29 м³
Всичко: 1 бр. / 58 пр.м³ / 29 м³