Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00535/23052020/121958 - 6NWS3K0
Дата/Час: 23.05.2020 12:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534793 / 2020-01-03 / 7 / к
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Исмаил Керим, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: улица Витоша 20
Пътува до:
Получател: Исмаил Керим, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: улица Витоша 20
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - улица Витоша 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР03069
Километри: 0
Превозва се от: Шабан Ружди
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 4.6 м³