Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00272/23052020/124441 - 6C7P53U
Дата/Час: 23.05.2020 12:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542826 / 2020-01-22 / 163 / б
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Кристиян Ненов, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. бръшлянска 14
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. бръшлянска 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5637АХ
Километри: 0
Превозва се от: иван Савчев
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³