Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00341/23052020/115807 - 8QLXMXD
Дата/Час: 23.05.2020 11:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №555580 / 2020-05-05 / 119 / л
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Бащино - асфалтов път
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2685МС
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Стоянов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 7.82 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 7.82 м³
Всичко: 1 бр. / 17 пр.м³ / 7.82 м³