Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4606/00027/15022020/151946 - TVKI0A2
Дата/Час: 15.02.2020 15:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542622 / 2020-01-21 / 300 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Черник Лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: Ул Тимок 39
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - Ул Тимок 39
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7655АР
Километри: 2000
Превозва се от: Серкан Сеирани
Спедитор: Хасан Хасан (Б 2588)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³