Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00053/15022020/143423 - X0GAJRS
Дата/Час: 15.02.2020 14:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3774АМ
Номер на ремарке: Р1928ЕХ
Километри: 663996
Превозва се от: Расим Расимов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 72
Куб.м³ 17.28 м³
Общо: 72 бр. / 17.28 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 103
Куб.м³ 16.48 м³
Общо: 103 бр. / 16.48 м³
Всичко: 175 бр. / 33.76 м³