Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00052/15022020/140628 - SEPF7J4
Дата/Час: 15.02.2020 14:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 537410
Превозва се от: Стефан Апостолов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 74
Куб.м³ 19.24 м³
Общо: 74 бр. / 19.24 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 87
Куб.м³ 13.92 м³
Общо: 87 бр. / 13.92 м³
Всичко: 161 бр. / 33.16 м³