Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00018/15022020/133120 - ESRQABL
Дата/Час: 15.02.2020 13:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539806 / 2020-01-14 / 114 / с
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ПРОМ.ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0637СВ
Номер на ремарке: СС0696ЕН
Километри: 880648
Превозва се от: рейхан кадир
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 48 пр.м³
Куб.м³ 27.36 м³
Общо: 1 бр. / 48 пр.м³ / 27.36 м³
Всичко: 1 бр. / 48 пр.м³ / 27.36 м³