Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00051/15022020/131734 - IAFHLJ3
Дата/Час: 15.02.2020 13:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р1287ЕЕ
Километри: 625990
Превозва се от: Деян Кънев
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 73
Куб.м³ 17.52 м³
Общо: 73 бр. / 17.52 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 97
Куб.м³ 15.52 м³
Общо: 97 бр. / 15.52 м³
Всичко: 170 бр. / 33.04 м³