Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00050/15022020/124812 - 8LFUQYH
Дата/Час: 15.02.2020 12:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 1005216
Превозва се от: Румен Великов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 71
Куб.м³ 18.46 м³
Общо: 71 бр. / 18.46 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 86
Куб.м³ 14.62 м³
Общо: 86 бр. / 14.62 м³
Всичко: 157 бр. / 33.08 м³