Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00017/15022020/122257 - LFFLVDB
Дата/Час: 15.02.2020 12:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539806 / 2020-01-14 / 114 / с
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - местността гробището
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3254АТ
Номер на ремарке: СС0706ЕН
Километри: 370932
Превозва се от: рейхан кадир
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 350
Куб.м³ 23 м³
Общо: 350 бр. / 23 м³
Всичко: 350 бр. / 23 м³