Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00049/15022020/121939 - 4OLQH15
Дата/Час: 15.02.2020 12:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4609ВХ
Номер на ремарке: Р7828ЕХ
Километри: 355659
Превозва се от: Ерол Керимов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 72
Куб.м³ 17.28 м³
Общо: 72 бр. / 17.28 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 102
Куб.м³ 16.32 м³
Общо: 102 бр. / 16.32 м³
Всичко: 174 бр. / 33.6 м³