Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00113/15022020/114729 - ISXWXQH
Дата/Час: 15.02.2020 11:48
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - База Александър лес ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3142АН
Номер на ремарке: СС5476ЕВ
Километри: 946841
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 36 м³
Общо: 3 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³
Всичко: 3 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³