Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00111/15022020/102653 - 9VMV236
Дата/Час: 15.02.2020 10:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538553 / 2020-01-10 / 46 / е
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Смилец - Временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2685МС
Километри: 14566
Превозва се от: Тодор Кралев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³