Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00100/15022020/100110 - ZD5ORU0
Дата/Час: 15.02.2020 10:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №536943 / 2020-01-08 / 1157 / ш
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: ИЛХАМИ ХАСАН, обл. Разград, общ. Исперих, с. Тодорово, адрес: УЛ ВИТОША 13
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Тодорово - УЛ ВИТОША 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4785АМ
Километри: 75552
Превозва се от: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³