Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00040/14022020/144916 - HXOYDTT
Дата/Час: 14.02.2020 14:51
По превозни билети:
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0723КР
Номер на ремарке: ВТ1775ЕЕ
Километри: 78214
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 130
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 130 бр. / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 13 м³
Общо: 4 бр. / 20 пр.м³ / 13 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 3 бр. / 11 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 139 бр. / 46 пр.м³ / 32.5 м³