Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4558/00011/05022020/094710 - SSNCNZJ
Дата/Час: 05.02.2020 09:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №532411 / 2019-12-27 / 41 / ж
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Зарзалина Станкова, обл. Русе, общ. Иваново, с. Иваново, адрес: ул. Христо Ботев
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Иваново - ул. Христо Ботев
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 377232
Превозва се от: Исмаил Басри
Спедитор: Антон Тончев (А6092)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.68 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.68 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.14 м³