Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00011/05022020/093122 - ZGK2OPS
Дата/Час: 05.02.2020 09:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543473 / 2020-01-24 / 24 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Дунавец -
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7426АН
Километри: 410229
Превозва се от: Венцислав Йорданов
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9 м³