Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00079/05022020/092826 - Q1W4EIP
Дата/Час: 05.02.2020 09:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533192 / 2020-01-02 / 121 / а
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Кооперация Обнова, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Черни Осъм, адрес: ул. "Първи Май" № 75, ЕИК: 820180973
Пътува до:
Получател: Кооперация Обнова, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Черни Осъм, адрес: ул. "Първи Май" № 75, ЕИК: 820180973
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: с. Черни Осъм - ул. "Първи Май" № 75
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ9897АС
Номер на ремарке: ЕВ0929ЕВ
Километри: 876938
Превозва се от: Гатьо Гатев
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 4
Куб.м³ 3.26 м³
Общо: 4 бр. / 3.26 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 28
Куб.м³ 24.57 м³
Общо: 28 бр. / 24.57 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 4 бр. / 1.6 м³
Всичко: 36 бр. / 29.43 м³