Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4621/00024/05022020/092325 - FW4RQBZ
Дата/Час: 05.02.2020 09:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540098 / 2020-01-14 / 277 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: гр. Сеново - отд277г
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2040АХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Бъчваров
Спедитор: Илия Спасов (А 6047)
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³