Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00022/05022020/091210 - GH9615A
Дата/Час: 05.02.2020 09:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540249 / 2020-01-15 / 1023 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Айше Хасан Абил, обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, адрес: Черни връх 11
Пътува до:
Получател: Айше Хасан Абил, обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, адрес: Черни връх 11
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Прелез - Черни връх 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4785АМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Димитров
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³