Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00020/05022020/085828 - 5JFL7HB
Дата/Час: 05.02.2020 09:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540249 / 2020-01-15 / 1023 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Мехмед Алиосман Юмер, обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, адрес: Шипка 1
Пътува до:
Получател: Мехмед Алиосман Юмер, обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, адрес: Шипка 1
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Прелез - Шипка 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8672АМ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Иванов
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³