Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00007/05022020/084413 - JIONO1P
Дата/Час: 05.02.2020 08:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534062 / 2020-01-03 / 89 / д
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "УСТРЕМ-2009" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "САКАР ПЛАНИНА" 12, ЕИК: 200660421
Пътува до:
Получател: НУР-ГЛОРИ ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ул. "Байкал" № 1, ЕИК: 203913100
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - сливница 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7712АН
Километри: 649173
Превозва се от: с,радев
Спедитор: Росен Шопов (А 5820)
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.64 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.64 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.64 м³