Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6413/00008/04022020/202811 - 41QCN4G
Дата/Час: 04.02.2020 20:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543156 / 2020-01-23 / 80 / к
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, адрес: р-н Люлин, ж.к." Люлин 2", бул."Панчо Владигеров" №66, ЕИК: 175203478
Пътува до:
Получател: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, адрес: р-н Люлин, ж.к." Люлин 2", бул."Панчо Владигеров" №66, ЕИК: 175203478
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Полски Сеновец - компресорна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВН3896ВК
Номер на ремарке: ВН5159ЕР
Километри: 128188
Превозва се от: Ангел Ангелов
Спедитор: Сашко Симеонов (A-9448)
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³