Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00111/04022020/173411 - OSLUFS0
Дата/Час: 04.02.2020 17:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538445 / 2020-01-10 / 9 / з1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. Велчевски, ЕИК: BG820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. Велчевски
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ4829ВН
Номер на ремарке: СО2299ЕК
Километри: 162259
Превозва се от: Минчо Баръмов
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8201)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 56 пр.м³
Куб.м³ 30.8 м³
Общо: 1 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³
Всичко: 1 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³