Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00074/04022020/174854 - C4QLMC6
Дата/Час: 04.02.2020 17:30
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н6601ЕЕ
Километри: 960071
Превозва се от: нехрин Юсуф
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 40
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 40 бр. / 4.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.72 м³
Общо: 2 бр. / 14 пр.м³ / 6.72 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 7.68 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.68 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.48 м³
Общо: 4 бр. / 0.48 м³
Всичко: 49 бр. / 45 пр.м³ / 26.88 м³