Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00073/04022020/173154 - VFSCY6F
Дата/Час: 04.02.2020 17:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534440 / 2020-01-03 / 19 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - ул
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7291АР
Километри: 0
Превозва се от: синай
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.28 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.28 м³
Всичко: 2 бр. / 16 пр.м³ / 7.68 м³