Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00026/04022020/164922 - MZQWUWN
Дата/Час: 04.02.2020 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542602 / 2020-01-21 / 296 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Костел - кантона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0364КМ
Километри: 35200
Превозва се от: ебрет Мустафов
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 66
Куб.м³ 7.13 м³
Общо: 66 бр. / 7.13 м³
Всичко: 66 бр. / 7.13 м³