Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8177/00011/04022020/164453 - NA7RZ5I
Дата/Час: 04.02.2020 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542551 / 2020-01-21 / 232 / у/ч
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гарата
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 212807
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Себахтин Реджебов (Б 1664)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 8 бр. / 7.2 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 13
Куб.м³ 7.06 м³
Общо: 13 бр. / 7.06 м³
Всичко: 21 бр. / 14.26 м³