Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4501/00034/04022020/165142 - QWNRVMV
Дата/Час: 04.02.2020 16:39
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: ОРФЕЙ 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: ул."Втора" №7, ЕИК: 104683594
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Вонеща вода - ул."Втора" №7
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2303АР
Километри: 405960
Превозва се от: Веселин Кехайов
Спедитор: Николай Николов (НУГ 1130)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Всичко: 2 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³