Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4460/00010/04022020/164006 - 278QQUV
Дата/Час: 04.02.2020 16:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №541598 / 2020-01-17 / 231 / щ
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. "Петелци" № 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. "Петелци" № 22, ЕИК: 200800161
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв.Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА0323АТ
Километри: 654158
Превозва се от: Светлин Иванов
Спедитор: Пенчо Колев (А4188)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 0.94 м³
Общо: 3 бр. / 0.94 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 24
Куб.м³ 4.37 м³
Общо: 24 бр. / 4.37 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 28
Куб.м³ 2.91 м³
Общо: 28 бр. / 2.91 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 27
Куб.м³ 1.67 м³
Общо: 27 бр. / 1.67 м³
Всичко: 82 бр. / 9.89 м³