Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00126/10102019/200047 - OIK8TNH
Дата/Час: 10.10.2019 20:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №524661 / 2019-10-04 / 1158 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул. База местноста гробището
Данни за ПС:
Номер на ПС: В1189РХ
Номер на ремарке: СС0696ЕН
Километри: 363440
Превозва се от: Шевкет Ахмед
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 49 пр.м³
Куб.м³ 27.93 м³
Общо: 1 бр. / 49 пр.м³ / 27.93 м³
Всичко: 3 бр. / 56 пр.м³ / 31.82 м³