Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00331/10102019/193838 - 3C47MBW
Дата/Час: 10.10.2019 19:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №522490 / 2019-09-20 / 382 / г1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Илиювци - илиювци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2217КМ
Километри: 4263
Превозва се от: Спас Спасов
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³