Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00125/10102019/192826 - 6EIYLH5
Дата/Час: 10.10.2019 19:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №524661 / 2019-10-04 / 1158 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул. База местноста гробището
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0637СВ
Номер на ремарке: СС0706ЕН
Километри: 865921
Превозва се от: Марин Матинов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 200
Куб.м³ 28 м³
Общо: 200 бр. / 28 м³
Всичко: 200 бр. / 28 м³