Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00373/10102019/192900 - MP5VL7N
Дата/Час: 10.10.2019 19:29
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Стефел Транс ЕООД, обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, адрес: ж.к. Стоян Заимов бл.78, вх.Б, ап.33, ЕИК: 201607304
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: гр. Сливен - боргаско шюсе
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6717АМ
Номер на ремарке: СН0221ЕК
Километри: 182943
Превозва се от: иван Недев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³