Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4437/00377/10102019/181620 - 3W0LHJY
Дата/Час: 10.10.2019 18:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №522121 / 2019-09-19 / 69 / б3
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Баланска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0586ВК
Километри: 721491
Превозва се от: Илия Илиев
Спедитор: Красимир Колев (Б0718)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.3 м³
Общо: 1 бр. / 0.3 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 27
Куб.м³ 4.31 м³
Общо: 27 бр. / 4.31 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 2
Куб.м³ 0.2 м³
Общо: 2 бр. / 0.2 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 8
Куб.м³ 0.42 м³
Общо: 8 бр. / 0.42 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 0.8 пр.м³
Куб.м³ 0.8 м³
Общо: 1 бр. / 0.8 пр.м³ / 0.8 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 0.38 пр.м³
Куб.м³ 0.38 м³
Общо: 1 бр. / 0.38 пр.м³ / 0.38 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 33
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 33 бр. / 3.05 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.31 м³
Общо: 1 бр. / 0.31 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.25 м³
Общо: 1 бр. / 0.25 м³
Всичко: 75 бр. / 1.18 пр.м³ / 10.02 м³