Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00280/10102019/181132 - QR4IZLW
Дата/Час: 10.10.2019 18:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №522947 / 2019-09-25 / 89 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Мюдин Ахмед Караосман, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сакар планина 10
Пътува до:
Получател: Мюдин Ахмед Караосман, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сакар планина 10
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Сливница 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9259АМ
Номер на ремарке: НЕ
Километри: 720355
Превозва се от: Рачо Стефанов
Спедитор: Пламен Петров (А 5821)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³