Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00278/10102019/180635 - S4RVM6A
Дата/Час: 10.10.2019 17:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №520439 / 2019-09-09 / 53 / б1
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Христо Иванов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Овча могила, адрес: ул. Седма
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Овча могила - ул. Седма
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3777КМ
Километри: 203805
Превозва се от: Явор Съев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³