Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00277/10102019/175623 - Z3ZNJTO
Дата/Час: 10.10.2019 17:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №520439 / 2019-09-09 / 53 / б1
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Румен Линев, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Вардим, адрес: ул. Първа 90
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Вардим - ул. Първа 90
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3777КМ
Километри: 203770
Превозва се от: Явор Съев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³