Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00769/10102019/172042 - L1NYNZ7
Дата/Час: 10.10.2019 17:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №517561 / 2019-08-27 / 123 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "УСТРЕМ-2009" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "САКАР ПЛАНИНА" 12, ЕИК: 200660421
Пътува до:
Получател: "УСТРЕМ-2009" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "САКАР ПЛАНИНА" 12, ЕИК: 200660421
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - УЛ. "Трансмариска 134
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2217АМ
Километри: 91773
Превозва се от: Алеко Бояджиев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 5.76 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.76 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.76 м³