Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8176/00189/10102019/173141 - QBBGRKE
Дата/Час: 10.10.2019 17:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №518647 / 2019-08-30 / 134 / л1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Фагус ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул. Христо Ботев № 16, ЕИК: 110036526
Пътува до:
Получател: Галина Пенкова, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: кв. Острец
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Априлци
Адрес: гр. Априлци - кв. Острец
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5198ВР
Километри: 7320
Превозва се от: Дочо Тотев
Спедитор: Боян Топузов (Б 3433)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³