Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00160/10102019/174045 - EXCDDP4
Дата/Час: 10.10.2019 17:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №515953 / 2019-08-19 / 361 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Пътува до:
Получател: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Гърдевци - ул. панака 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6572АК
Километри: 84268
Превозва се от: Христо Маринов
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 2.55 м³
Общо: 14 бр. / 2.55 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 17
Куб.м³ 1.79 м³
Общо: 17 бр. / 1.79 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 9
Куб.м³ 0.64 м³
Общо: 9 бр. / 0.64 м³
Всичко: 40 бр. / 4.98 м³