Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00363/10102019/171843 - 2AOQMVV
Дата/Час: 10.10.2019 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №505544 / 2019-06-24 / 52 / ж
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ЕТ "Марин Анастасов-Феролес", обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул."Странджа" №1, ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ "Марин Анастасов-Феролес", обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул."Странджа" №1, ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - ул."Хан Кубрат 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699АТ
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 300520
Превозва се от: Шермин Мусов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25.04 пр.м³
Куб.м³ 25.04 м³
Общо: 1 бр. / 25.04 пр.м³ / 25.04 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 37
Куб.м³ 4.79 м³
Общо: 37 бр. / 4.79 м³
Всичко: 38 бр. / 25.04 пр.м³ / 29.83 м³