Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10050/00192/10102019/164809 - MW6ND87
Дата/Час: 10.10.2019 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №503911 / 2019-06-14 / 83 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВН
Километри: 433007
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Иван Иванов (А 5663)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 34
Куб.м³ 8.15 м³
Общо: 34 бр. / 8.15 м³
Всичко: 34 бр. / 8.15 м³