Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4510/00145/10102019/164404 - W46IZB6
Дата/Час: 10.10.2019 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №503888 / 2019-06-14 / 36 / с
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: "Трейдком-2013"ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул. Ново село 27а, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - ул Кастамоно
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3122АХ
Номер на ремарке: ЕВ0123ЕВ
Километри: 431809
Превозва се от: Д. Денев
Спедитор: Стефан Стефанов (А 5923)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³