Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00330/10102019/165821 - QXVHCNQ
Дата/Час: 10.10.2019 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №507438 / 2019-07-04 / 259 / х
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Елена Атанасова, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул Петър Божинов 10
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул Петър Божинов 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6171АА
Километри: 0
Превозва се от: Невян Ненов
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³